Організація освітнього процесу

Організація освітньої роботи в Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 88 Харківської міської ради» (далі - Дошкільний заклад) в 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234), наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 № 1/9-198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012№ 1/9-413), «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009р. № 1/9-455), «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку (від 28.05.2012 № 1/9-666), інструктивно-методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (від 26.07.2010 № 1.4/18-3082),«Щодо організації діяльності закладів освіти,що забезпечення здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419).

Заклад дошкільної освіти є закладом загального типу. Напрям діяльності гуманітарний.

Заклад дошкільної освіти працює в україномовному режимі.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021року. З 1 червня по 31 серпня 2021 року триває оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з дітьми не проводяться, складає 121 днів, а саме (орієнтовно):

· осінні – з 28 жовтня по 03 листопада 2020 року,

· зимові – з 25грудня 2019р. по 10 січня 2021 року,

· весняні – з 30 березня по 05 квітня 2021 року,

· літні – 90 календарних днів – з 1 червня по 31 серпня 2021 року.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Організована освітня діяльність у ЗДО планується й проводиться відповідно до програмових завдань з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, здібностей дітей. Основними її формами є:

- заняття різних видів;

- гурткова робота;

- індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;

- організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;

- спостереження у повсякденні;

- пошукові ситуації у повсякденному бутті тощо.

Организована навчально – пізнавальна діяльність проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

- для дітей третього року життя –до 10 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

- у середній групі – 20 хвилин;

- у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Тижневий розподіл занять розроблено на кожну вікову групу з урахуванням закономірностей у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливостей перебігу уваги і т.д.

Планування освітнього процесу у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Розподіл занять на тиждень у 2020/2021 навчальному році

Види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими групами
І молодша группа (від 2 до 3-х років) ІІ молодша группа (від 3 до 4-х років) Середня группа (від 4 до 5-ти років) Старша группа (від 5 до 6-ти років)
Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 - - -
Логіко-математичний розвиток - 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - - - -
Гуртки 1 1
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 13 16
Кiлькiсть переглядiв: 1572