Система управління безпречністю харчових продуктів (НАССР)

Вимоги законодавства щодопостійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР

Стрімкий розвиток сучасних технологій, ріст харчового виробництва та поширення асортименту продуктів харчування призводять до підвищення вимог споживчого ринку до якості й критеріїв безпеки харчових продуктів. Саме ці обставини призвели до впровадження в усіх розвинутих країнах світу найдосконалішої системи управління безпекою харчової продукції – програми НАССР. Кожний план НАССР – це вузькоспеціалізований документ, призначений для забезпечення виготовлення та безпечного споживання конкретного харчового продукту.

На сайті основні нормативні документи, які регламентують діяльність ЗДО як оператора ринку у цій галузі.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин

Про відходи

ДСТУ ІSO 22000:2007 Система управління безпечністю харчових продуктів, Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)

НАКАЗИ ТА ЛИСТИ

Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

Про затвердження форм акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР

Про затвердження форм акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу деравного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоровя та благополуччя тварин

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2017 № 37-32-10/26051 "Розяснення щодо необхідності реєстрації харчоблоків закладів освіти"

Лист державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 01.08.2019№11.1.1-5/12329 "Щодо впровадження системи НАССР"

Кiлькiсть переглядiв: 174